Η εταιρία μας έχει αποκτήσει πρόσφατα το πληρέστερο και αποδοτικότερο λογισμικό ArcGis και το Tablet WinPad Ultra 12.1 κατάλληλο για χαρτογράφηση δεδομένων στο ύπαιθρο με τα οποία έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί και ενσωματώνει την τεχνολογία αυτήν σε όλες τις μελέτες που εκπονεί , για την οργάνωση, διαχείριση και διάχυση των γεωχωρικών δεδομένων. Η εταιρία μας μπορεί να υλοποιήσει για ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μία ευρεία γκάμα εφαρμογών GIS όπως:

· Ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων (ψηφιακά έντυπα), οργάνωσή τους σε Γεωβάσεις και εφαρμογή χωρικής ανάλυσης. 
      o Αποτυπώσεις θέσεων γεωτρήσεων 
      o Αποτυπώσεις αρδευτικών δικτύων 
      o Αποτυπώσεις υδρευτικών δικτύων
· Παραγωγή χαρτών – βάσεων δεδομένων 
      o Γεωλογικών 
      o Χρήσεων γης
Εικόνα αριστερά από τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωλόγου με χάρτες και όργανα γεωλογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ζαβρίδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Σταθερό: 2351100238
Φαξ: 2351100238
Κινητό: 6973887216
Κατερίνη  ΤΚ: 60100
Εικόνα αριστερά από την φόρμα επικοινωνίας των επισκεπτών με κύβο που απεικονίζει στις πλευρές του εικονίδια για το τηλέφωνο, e-mail και διεύθυνση.
Επικοινωνία
Αποστολή
Κωνσταντίνος Ζαβρίδης,Γεωλόγος,Well logging γεωτρήσεων,Γεωτρήσεις,Υδρογεωτρήσεις,Διαγραφία,Κατασκευή γεωτρήσεων,Κατερίνη,Πιερία
Real Time Reservations & Web Site development powered by SecureShop