Το γεωλογικό γραφείο Γεωεξέλιξη ιδρύθηκε το 2010 από τον Κωνσταντίνο Ζαβρίδη γεωλόγο πτυχιούχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου μελετητή 24664 στις κατηγορίες μελετών 20 (γεωλογικές μελέτες)και 27(περιβαλλοντικές) Α τάξης.

Έχει έδρα στην Κατερίνη, αλλά είναι σε θέση να αναλάβει μελέτες και γεωτρήσεις σε όλη τη χώρα. Η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία και το ενδιαφέρον του ιδρυτή για το αντικείμενο του και τις συνεχείς εξελίξεις αποτελούν τα εχέγγυα για μια άψογη συνεργασία, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση και ο διαρκής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, διαμορφώνουν μια δυναμική σχέση του γραφείου με τη γοργά εξελισσόμενη επιστήμη και τεχνολογική πρόοδο.

Κύριο χαρακτηριστικό μας είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον κάθε συνεργάτη. Οι σχέσεις αυτές τεκμηριώνουν τη συνέπεια στις εν γένει βασικές αρχές ποιότητας του γραφείου και διασφαλίζουν την απαρέγκλιτη τροχιά της ως ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμβουλος και μελετητής σε κάθε μελλοντική ανάγκη. Το γραφείο μας διατηρεί άριστες επαγγελματικές σχέσεις με όλους τους ιδιοκτήτες γεωτρύπανων της περιοχής, για να μπορεί κάθε φορά να ανταπεξέλθει με τον κατάλληλο τύπο γεωτρύπανου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου γεώτρησης.
Εικόνα αριστερά από τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωλόγου με χάρτες και όργανα γεωλογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ζαβρίδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Σταθερό: 2351100238
Φαξ: 2351100238
Κινητό: 6973887216
Κατερίνη  ΤΚ: 60100
Εικόνα αριστερά από την φόρμα επικοινωνίας των επισκεπτών με κύβο που απεικονίζει στις πλευρές του εικονίδια για το τηλέφωνο, e-mail και διεύθυνση.
Επικοινωνία
Αποστολή
Κωνσταντίνος Ζαβρίδης,Γεωλόγος,Well logging γεωτρήσεων,Γεωτρήσεις,Υδρογεωτρήσεις,Διαγραφία,Κατασκευή γεωτρήσεων,Κατερίνη,Πιερία
Real Time Reservations & Web Site development powered by SecureShop