Γεώτρηση είναι μία μέθοδος διάτρησης του εδάφους σε κατάλληλο βάθος για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και γενική επίβλεψη σε υδρογεωτρήσεις: αρδευτικές, υδρευτικές, βιομηχανικές (κτηνοτροφικές μονάδες , γαλακτοβιομηχανίες, κτλ) και αναψυχής (τουριστικά καταλύματα, πισίνες).
Για την αδειοδότηση και τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης απαιτείται ειδική μελέτη. Το γραφείο μας σας υποδεικνύει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σημείο όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση και εκπονεί όλες εκείνες τις γεωλογικές – περιβαλλοντολογικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και την άδεια χρήσης νερού. Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την κατασκευή της γεώτρησης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με τις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής καθώς επίσης και την ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων και τις απαιτούμενες χημικές αναλύσεις σε συνεργασία με κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια.

ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή κάθε είδους γεώτρησης σε οποιοδήποτε βάθος, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον κατάλληλο τύπο γεωτρύπανου και πιστοποιημένα υλικά για τον εξοπλισμό της γεώτρησης(EN 10025 , EN 10208-1 ,DIN 1626/2-2458, DIN 4925 DIN 4922 σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις ευρωπαικής ένωσης )
Διαθέτουμε επίσης την πλέον σύγχρονη συσκευή ηλεκτρικών διασκοπήσεων στον Ελληνικό χώρο, με την οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης (Electrical Resistivity), ίδιου δυναμικού (Spontaneous Potential) και ακτίνων γ (Gamma-ray). Σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό Well Cad της εταιρίας Alt αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα δεδομένα της διασκόπησης, τα οποία μας προδίδουν τη θέση των υδροφόρων στρωμάτων, την κίνηση του υπόγειου νερού, τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του έργου.
Εικόνα αριστερά από τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωλόγου με χάρτες και όργανα γεωλογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ζαβρίδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Σταθερό: 2351100238
Φαξ: 2351100238
Κινητό: 6973887216
Κατερίνη  ΤΚ: 60100
Εικόνα αριστερά από την φόρμα επικοινωνίας των επισκεπτών με κύβο που απεικονίζει στις πλευρές του εικονίδια για το τηλέφωνο, e-mail και διεύθυνση.
Επικοινωνία
Αποστολή
Κωνσταντίνος Ζαβρίδης,Γεωλόγος,Well logging γεωτρήσεων,Γεωτρήσεις,Υδρογεωτρήσεις,Διαγραφία,Κατασκευή γεωτρήσεων,Κατερίνη,Πιερία
Real Time Reservations & Web Site development powered by SecureShop