Μελέτη-επίβλεψη-Κατασκευή Συσχετισμός πολλών γεωτρήσεων Δημιουργία γεωλογικών τομών και καταγραφή διαμέτρου γεώτρησης Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδας σε πολλά επίπεδα και συσχέτιση των δεδομένων Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γεωφυσικές διαγραφίες όργανο καταγραφής γεωφυσικών δεδομένων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και γενική επίβλεψη σε υδρογεωτρήσεις.

Στόχος μας είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών υψηλού επιπέδου. Η χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας και η τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για τον σχεδιασμό και την κατασκευή γεωτρήσεων στην Ελλάδα συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την άριστη διεκπεραίωση του έργου. Βασική μας μέριμνα είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος για την κατασκευή του έργου.

Η πληρότητα της επιστημονικής στελέχωσης και του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού, δίνει στο γραφείο μας την ευελιξία να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις ποικιλομορφίας και όγκου εργασιών κάθε μελέτης, παρέχοντας υπεύθυνα εξειδικευμένες υπηρεσίες , προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη (ιδιώτη, ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα) και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
Εικόνα αριστερά από τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωλόγου με χάρτες και όργανα γεωλογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ζαβρίδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Σταθερό: 2351100238
Φαξ: 2351100238
Κινητό: 6973887216
Κατερίνη  ΤΚ: 60100
Εικόνα αριστερά από την φόρμα επικοινωνίας των επισκεπτών με κύβο που απεικονίζει στις πλευρές του εικονίδια για το τηλέφωνο, e-mail και διεύθυνση.
Επικοινωνία
Αποστολή
Κωνσταντίνος Ζαβρίδης,Γεωλόγος,Well logging γεωτρήσεων,Γεωτρήσεις,Υδρογεωτρήσεις,Διαγραφία,Κατασκευή γεωτρήσεων,Κατερίνη,Πιερία
Real Time Reservations & Web Site development powered by SecureShop